Şirketler Hukuku ve Danışmanlık

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak şirketlerin oluşturulması ve esas sözleşmenin hazırlanması sürecinde, ortaklar arası ilişkinin belirlenmesi aşamalarında yanınızda olup danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Bunun yanında konkordato ilanı, iflas ertelemesi gibi tüzel kişiliklerle alakalı davalarda ve sözleşmeler ile belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde uygunluğu konusunda müvekkillerimize danışmanlık ile hukuki yardım sağlamaktayız.

Amacımız; şirketinizin yürütülmesi sürecinde incelemelerimiz ile hukuki açıdan herhangi bir sorun yaşamamanız olup bunun için çalışmaktayız.