Miras Hukuku

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarınızda ihtiyaç duyduğunu hukuki desteği sağlamaktayız.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

  • Vasiyetnamenin İsteklerinize Uygun Şekilde Hazırlanması
  • Miras Paylaşımına İlişkin Sözleşme Hazırlanması
  • Mirasçılık Belgesi Oluşturulması İçin Dava Açılması ve Takibi
  • Mirasta Denkleştirme(Mirasta İade) ve Tenkis Davaları Açılması ve Takibi
  • Mirastan Mal Kaçırma(Muris Muvazaası) Davası Açılması ve Takibi
  • Vasiyetnamenin İptaline İlişkin Dava Açılması ve İptali
  • Mirasçılık Belgesi İptaline İlişkin Dava Açılması ve İptali