İcra ve İflas Hukuku

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak borç ilişkinizden doğan alacaklarınızın tahsili için icra ile iflas dairelerinde ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip çeşitlerinden en uygununu seçer ve takip işlemlerini titiz bir şekilde yürütürüz. 

Bu aşamalar:

  • Dava Dosyasının Açılması ile Tebligatın Kesinleştirilmesi,
  • MERNİS, SGK, ARAÇ, TAPU ve PTT Hesap Sorgulamaları,
  • MERNİS Adresleri Tespit Edilen Kişi Ve/Veya Kurumlara Fiili Haciz Uygulanması,
  • 89/1 Banka Hacizleri Yapılması,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) Aracılığı İle Sorgulama Yapılması,
  • Aile Kayıt Tablosundan Anne veya Babanın Ölüm Kaydı Rastlanması Halinde Miras Hissesine Haciz Konulması şeklindedir.

Büromuzda borçlu ve alacaklı arasında çıkan uyuşmazlık sonucu icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen davaların açılması veya açılan davaların takibi titizlikle yapılmaktadır. Bunun yanında konkordato ilanı, iflas ertelemesi gibi tüzel kişiliklerle alakalı davalarda da müvekkillerimize danışmanlık sağlamakta ve hukuki yardım ihtiyaçlarını gidermekteyiz.

Akkuş Hukuk Bürosu olarak dosyalarınızla ilgilendiğimiz bu süreçte siz müvekkillerimize dosyalarının gidişatı hakkında raporlama, sunum, proje, toplantı ve birebir görüşme hizmetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda periyodik olarak sağlamaktayız, bu sayede uzun süreli bir iş ilişkisi sürdüreceğimize içtenlikle inanıyoruz.