Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul alım-satım aşamalarınızda ve inşaat yapımında ortaya çıkacak durumlarda uyuşmazlığın daha ortaya çıkmadan engellenmesi adına danışmanlık hizmeti, bunun yanında bu uyuşmazlık söz konusu olduğunda hukuki yardım sağlamaktayız. 

Gayrimenkul ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Hazırlanması ve İncelenmesi
 • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hazırlanması ve İncelenmesi
 • Gayrimenkul Üzerinde Ayni Hak Tesis ve Terkini İşlemlerinin Yapılması
 • Tapu/Sicil/Kadastro Müdürlüklerindeki İşlemlerin Takibi
 • Tapu İptali ve Tescili Davalarının Açılması ile Takibi
 • Müdahalenin Men’i Davasının Açılması ve Takibi
 • Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hazırlanması ve Bu Sözleşmeye İlişkin Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Emlakçılara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü ve Takibi
 • Kat Mülkiyeti Hukuku’ndan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü ve Takibi
 • Apartman, Site ve Bina Yönetimine İlişkin Hukuki Yardım Sağlanması ve Uyuşmazlıkların Önlenmesi
 • Kira Sözleşmeleri, Arsa Sözleşmeleri, İpotek Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kira Bedeli Tespiti ve Uyarlamasına İlişkin Davanın Açılması İle Takibi
 • Kira Alacağının Tahsili ile Taşınmazın Tahliyesi Davalarının Açılması ve Takibi