Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak Fikri ve Sınai Haklar içerisinde yer alan “Eser Sahibinin Hakları Bağlantılı Haklar, Faydalı Model, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler” konuları hakkında siz müvekkillerimizin hukuki yararlarını korumak ve haklarınıza tecavüz durumunda gerekli önlemleri almak için yanınızdayız. 

Türkiye’nin de taraf olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması, Bern Sözleşmesine İlişkin 1938 Tarihli Brüksel Belgesi, Roma Sözleşmesi, Bern Sözleşmesini Değiştiren Paris Sözleşmesi ve Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 Sayılı Sınai Müliyet Kanunu ışığında doğan uyuşmazlıklarınızda hukuki yardım sağlamaktayız.

Fikri ve Sınai Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

  • Fikir ve Sanat Eserleri ile İlgili Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak Davası Açılması ve Takibi
  • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Olarak Tecavüzün Önlenmesine İlişkin Dava Açılması ve Takibi
  • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Olarak Tecavüzün Ref’ine(Halihazırda Devam Eden Tecavüzün Kaldırılmasına) İlişkin Dava Açılması ve Takibi
  • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Olarak Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli Dava Açılması ve Takibi
  • Haksız Rekabet Hukukuna İlişkin Davaların Açılması ve Takibi
  • Lisans ve Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Marka Tescil İşlemleri Başvurusu Yapılması ve Takibi
  • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Olarak İptal ve Hükümsüzlük Davaları Açılması ile Takibi
  • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Olarak Maddi-Manevi Tazminat İstemli Dava Açılması ve Takibi