Dernek ve Vakıflar Hukuku

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak dernekler ile vakıfların kuruluşu, yönetimi, işleyişi ve sona ermesi, defterlerinin hukuka uygunluk durumu, alınan kararların hukuka uygunluğunun kontrolü, yöneticilere karşı açılan davaların takibi ve danışmanlık ile temsil hizmetlerini sağlamaktayız.