YABANCI YATIRIMCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMALARI

2021-09-24 Genel

YABANCI YATIRIMCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMALARI

Dünya genelinde çoğu ülke,belirli özelliklere sahip kişilere kolay yoldan vatandaşlık veilmesi için çeşitli düzenlemeler yapmıştır.Ülkemizde de bu uygulama,bazı yabancıların ülkemizle olan yakın ilgi ve bağlantıları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmaları,herhangi başka bir yabancının vatandaşlık kazanmasından daha kolay bir yöntemle olmaktadır.Buna ise istisnai vatandaşlığa alınma denmektedir.

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu ve Vatandaşlık Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmaları nedeniyle İstisnai Yoldan Türk Vatandaşı olmalarına olanak sağlamaktadır. Ancak bu yolla Türk Vatandaşı olabilmek için yatırım işlemin daha başından hukuki yardım almak gerekmektedir. Yatırım yolları ise; Sabit Sermaye Yatırımı, Taşınmaz Satın Almak, İstihdam Oluşturmak,Bankaya Mevduat Yatırmak,Devlet Borçlanma Araçlarına ya da Gayrımenkul Yatırım Fonlarına katılma şeklindedir. Bu yolardan biri aracılığı yatırım yapmak ve sonrasında Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen yabancıların Vatandaşlık İşlemlerinin yasalara uygun ve en hızlı şekilde sonuçlanması için işin başında hukuki yardım almaları gerekmektedir.

GEREKEN EVRAKLAR:

01.UYGUNLUK BELGESİNİN ALINMASI:Bu belgenin nereden alınacağı yabancıların yaptığı ve yapacağı yatırımın türüne göre değişmektedir.İç İşleri Bakanlığınca paylaşılan bilgilere göre yabancı yatırımcıların uygunluk belgesi alabilmesi için üç farklı usul belirlenmiştir.Aşağıda yatırım türlerine göre uygunluk belgesi alınmasında irtibata geçilmesi gereken birimlerin listesi verilmiştir.

 1. SABİT SERMAYE YATIRIMI:En az 500.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar için başvuru işlemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünde yapılır.
 2. GAYRİMENKUL MAL YATIRIMI YAPILMASI HALİNDE: En az 250.000 Amerikan doları veya döviz karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için başvuru işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,Yabancı İşler Dairesi Başkanlığında yapılmalıdır.
 3. İSTİHDAM OLUŞTURMA YOLUYLA KAZANMA HALİNDE: En az 50 kişilik istihdam oluşturan yabancı yatırımcılar için başvuru Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı Uluslararası İşgücü Müdürlüğünde yapılır.

02.İKAMET İZNİ ALINMASI:Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak olan yabancıların ikamet izni almaları gereklidir.Yabancı yatırımcıların vatandaşlık kazanabilmesi için alması gereken ikamet izni türü kısa dönem ikamet iznidir.Yabancı yatırımcı Türkiye’den ikamet izni başvurusu yapacaksa,Türkiye’de geçerli bir vize veya vize muafiyetinden faydalanarak giriş yapmalı ve Türkiye’de kalış süresini uzatmak için internet üzerinden kısa dönem ikamet iznine başvurması gerekir.

Türkiyede kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar şunlardır:

 • Türkiye’de ticari ilişkiler kuracak,geliştirecek ya da iş kuracak olan yabancılar,
 • Türkiye’de konut şeklinde taşınmazı olan yabancılar
 • Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapacak kişiler(6458 sayılı YYUK md.33/1(j)

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmeden kısa dönem ikamet izni başvurusu yapmaları  mümkündür. E-ikamet sistemi üzerinden yabancı yatırımcılar başvurularını yapabilirler fakat daha sonra ilgili belgeleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

Aynı şekilde Türkiye’den de kısa dönem ikamet izni başvurusu yapmak mümkündür.Kendisi yurtdışında iken Türkiye’den başvuru yapmak isteyen yatırımcılar,Türkiye’den özel vekalet ile yetkilendirdikleri bir temsilci ile bu süreci yürütebilirler.Başvurular İstanbul ve Ankara ‘da bulunan Özel Vatandaşlık Bilgilendirme Ofislerinden takip edilir.

Türkiye dışından yapılacak olan ikamet izni başvurusu,yabancu vatandaşın bulunduğu yere ait Türk Konsolosluğunda yapılır.Verilen belgeler daha sonra konsolosluklar tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne iletir.

Yabancıların pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin,talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün uzun olması gerekir.Bşvurular ise başvuru yapıldıktan sonra en geç 90 gün içinde açıklanır.

03.VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN YAPILMASI:Uygunluk belgesi ve kısa dönem ikamet izni alan yatırımcılar son olarak Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunacaklardır.Yatırımcılar,kendi aile bireyleri adına da vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler fakat başvuru yapabilecekleri kişiler 18 yaşından küçük çocukları ve eşleridir.Başvuru yapacakları il,İstanbul ve Ankara değil ise,İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde başvuru yapabilirler.

Başvurular,ilgili Bakanlıkların oluşturduğu komisyonlar tarafından değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur.

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 1. Başvuru Formu
 2. 2 adet desensiz,beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 3. Pasaport veya benzeri belge,vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
 4. Medeni hal belgesi
 5. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği,evli ise çocukları ve eşi ile aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
 6. Başvuran kişinin doğum tarihi bulunamıyorsa,doğum tarihinin tamamlanması için ülkesindeki yetkili makamlardan alınmış belge,belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39’uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz

 

 

BAŞVURU MAKAMI VE USUL:

 • Posta yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 • Ergin olmayan ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerin başvuruları vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınmış diploma,pasaport gibi belgelerin Türkçme tercümeli ve noter tasdikli olması gerekir.
 • Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat ettiği makam tarafınca evrak kaydına aldığı tarih esas alınır.

DİĞER İLLERDEKİ İL NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İLE İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ İŞLEM ADIMLARI :

 1. Uygunluk belgesi ve gerekli belgeler ile ikamet izni için başvurulur.
 2. İkamet izni başvurusu alınarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 3. İkamet izni alan yabancı vatandaşlık başvurusu yapmak üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurur.
 4. Vatandaşlık başvuru dosyası düzenlenerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

YABANCI YATIRIMCILARIN ANKARA VE İSTANBUL’DA BULUNAN ÖZEL/ORTAK OFİSLERİ İÇİN İŞLEM ADIMLARI:

 

 

UYGUNLUK BELGESİ OLANLAR

UYGUNLUK BELGESİ OLMAYANLAR

 

TESPİT KURUMLARINDAN YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİĞİNE DAİR UYGUNLUK BELGESİ TEMİN EDİLİR.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ  ARACILIĞIYLA YATIRIMA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VE UYGUNLUK BELGESİ ALINMASI İÇİN TESPİT KURUMLARININ BELİRLEDİĞİ TEKNİK OFİS PERSONELİNE YÖNLENDİRİLİR.

 

TEKNİK OFİS PERSONELİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA KONUYA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VE KENDİ KURUMU İLE KOORDİNASYON SAĞLAMASI VASITASI İLE UYGUNLUK BELGESİNİN TEMİN EDİLMESİ SAĞLANIR.

 

MÜŞTESİ TEMSİLCİLERİ ARACILIĞIYLA İKAMET/VATANDAŞLIK BAŞVURUSU GİGM/NVİGM YETKİLİ PERSOLENİNE YÖNLENDİRİLİR.

 

UYGUNLUK BELGESİ TEMİN EDİLDİKTEN SONRA İKAMET/VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN GİGM/NVİGM YETKİLİ PERSONELİNE YÖNLENDİRİLİR.

 

YABANCI YATIRIMCILARA DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETİ SAĞLAYAN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ ARACILIĞIYLA BAŞVURU SÜRECİNİN HER AŞAMASI BİZZAT TAKİP EDİLEBİLİR

 

GÖÇ VE NÜFUS PERSONELİ TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK BELGELER İLE İKAMT/VATANDAŞLIK BAŞVURUSU ALINARAK OLUŞTURULACAK DOSYA NVİGM’YE GÖNDERİLİR

 

VATANDAŞLIK BAŞVURU DOSYASI DÜZENLENEREK NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stajyer Avukat Halime Örnek 

← Geri dön

Kategoriler