İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

AKKUŞ Hukuk Bürosu olarak işçi-işveren arasındaki iş ilişkisinden ötürü çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi için gerek arabuluculuk aşaması gerekse mahkeme aşamasında yanınızdayız. Açılacak davalar sonucu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, ücret alacağı, fazla mesai ücret alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücret alacağı, hafta tatili ücret alacağı, AGİ alacağı gibi alacak kalemlerinin doğma durumunu inceleyerek müvekkillerimize hukuki yardım sağlamaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

  • Bireysel veya Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi
  • İşçilik Alacaklarına İlişkin Olarak Dava Açılması veya Açılan Davanın Takibi
  • İş Sözleşmelerinin Feshi ve İşten Çıkarılma Durumlarında Dava Açılması, Arabuluculuk Süreci veya İşe İade Sürecinin Yürütülmesi